Geoprojekt - logo
(61) 832-52-01 | 830-11-30

Sprzęt, którym dysponuje "GEOPROJEKT - Poznań" s.c. pozwala na wykonywanie wszelkiego rodzaju prac geotechnicznych, geologiczno - inżynierskich oraz odbiorów.


Wiertnice


Wiertnica APAFOR 450

Wiertnica APAFOR 450 wyprodukowana została przez francuską firmę APAGEO.

Uniwersalna konstrukcja wiertnicy sprawia, że ma ona zastosowanie w badaniach geotechnicznych gruntów w różnych warunkach lądowych.

Głowica napędowa pozwala na stosowanie systemu świdrów pustych – system ten służy do jednoczesnego wiercenia i pobierania prób o nienaruszonej strukturze.

Głowica obrotowa ma płynną regulację prędkości obrotowej i momentu obrotowego, co stwarza praktycznie nieograniczone możliwości doboru parametrów technologii wiercenia dla różnych narzędzi wiertniczych.

Konstrukcja podwozia wiertnicy oparta jest na gąsienicach – ich szeroki rozstaw oraz kontakt z podłożem na prawie całej długości maszyny zapewniają jej dużą stateczność i możliwość pracy na gruntach podmokłych, piaszczystych i nierównych – wiertnica może pokonywać zbocza o nachyleniu 250.


Wiertnica H25SI firmy WAMET

Producentem wiertnicy H25SI jest bydgoskie Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe WAMET.

Wiertnica służy do wykonywania robót wiertniczych następującymi metodami: wiercenie obrotowe ślimakiem ciągłym, wiercenie obrotowe ślimakiem ciągłym z jednoczesnym rurowaniem wykonywanego otworu, wiercenie udarowe narzędziami udarowymi (szlamówkami) z wykorzystaniem mechanizmu szarpakowego oraz wciągarki hydraulicznej z jednoczesnym rurowaniem wykonywanego otworu oraz wiercenie płuczkowe z prawym obiegiem płuczki wiertniczej.

Wiertnica zamontowana jest na samochodzie IVECO Daily 4 x 4.


Wiertnica DSB 2/10 firmy Nordmeyer

Producentem wiertnicy jest niemiecka firma Nordmeyer.

Wiertnica zamontowana jest na podwoziu gąsienicowym.


Sondy


Sonda Pagani

Zastosowanie sondy statycznej do badań podłoża jest zalecanie przez system europejskich norm geotechnicznych ujętych w Eurokodzie 7 a wykonania badań sondą statyczną w celu rozpoznania podłoża wymaga wielu inwestorów zagranicznych.

Wyniki badania sondą statyczną pozwalają w precyzyjny sposób ustalić granice warstw geotechnicznych o zbliżonych właściwościach wytrzymałościowych.

W Polsce najbardziej popularnymi metodami są sondowania CPT oraz CPTU. Sondowanie CPT polega na wciskaniu stożka pomiarowego w grunt ze stałą prędkością 2cm/s. Dzięki takiemu badaniu otrzymujemy następujące parametry gruntu: stopień zagęszczenia, plastyczność, moduł ściśliwości oraz wytrzymałość na ścianie. Badanie te wykorzystywane jest głównie przy gruntach spoistych. Natomiast sondowanie CPTU polega na wciskaniu stożka elektrycznego ze stałą prędkością 2cm/s, który wyposażony jest w sensor pozwalający na pomiar ciśnienia wody w porach gruntu. Sondowanie to wykorzystywane jest głównie w gruntach słabozwięzłych.